28/4 Solidariteit met de vakbondsstrijd en de strijd van de franse jeugd tegen de arbeidswet

 

EVENT FACEBOOK

Het wetsontwerp van de Franse minister van Werk EL KHOMRI is een rechtstreekse aantasting van de arbeidswet, waarvoor tientallen jaren vakbondsstrijd geleverd is. Met dit wetsontwerp vergemakkelijkt men collectief of individueel ontslag, zet men de 35-urenweek op de helling door middel van bedrijfsovereenkomsten, en stelt men de normenhiërarchie bij collectieve onderhandelingen ter discussie; anders gezegd: onttrekt men zich aan de wettelijke verplichtingen. Men wil bedrijfsovereenkomsten laten voorgaan op sectorovereenkomsten. Kortom, een terugkeer naar de 19e eeuw door concurrentie te creëren onder de werkers zodat de arbeidsvoorwaarden van allen worden aangetast.

Na massale mobilisatie door de verschillende vakbonden en jongerenorganisaties, kwamen in heel Frankrijk honderdduizenden mensen op straat onder één ordewoord: intrekking van het wetsontwerp EL KHOMRI.

Dergelijke brutale aanvallen op de rechten van de werkers gebeuren ook in België: aanvallen op de pensioenen, op de openbare diensten, op de rechten van de meest kwetsbaren … Het laatste voorbeeld hiervan is de aankondiging, zonder enige vorm van onderhandelingen, van maatregelen om de arbeidstijd te annualiseren waardoor werkdagen en wekelijkse arbeidstijd verlengd kunnen worden zonder dat daarvoor overuren betaald moeten worden! Wat de regering bij monde van minister Kris Peeters “modernisering van de arbeidsmarkt” noemt, komt gewoon neer op de aantasting van de 8-urendag, die de vakbondsbeweging in 1921 heeft verworven.

In het besef dat de strijd voor de verdediging van onze verworvenheden niet alleen op nationale schaal gevoerd wordt, maar dat we te maken hebben met een aanval op onze rechten in verschillende landen, verklaart ACOD LRB Brussel zich solidair met de strijd van de Franse werkers en jongeren tegen het wetsontwerp EL KHOMRI.

Als uiting van solidariteit beslist ACOD-LRB-Brussel een steunactie te organiseren voor het Franse consulaat in Brussel op de mobilisatiedag met intersectorale staking op 28 april 2016.

Rassemblement de solidarité avec la lutte la lutte syndicale et de la jeunesse française!

Jeudi 28 avril, 10h30 – Consulat de France- Metro art-loi

Bld du Régent, 42 – 1000 Bruxelles

No Comments Yet

Comments are closed