26.04: appel IRB/ALR: soutien à nos cdes d’AMiO / oproep BIG/LRB: steun aan onze kdes van AMiO

Kameraden,

Namens de BIG roept onze sector onze afgevaardigden en militanten op om de actie van de sector AMiO van 26.04 tegen de regering-Michel te steunen.

Deze maatregelen gaan ons allen aan en hebben een impact op alle werkers van de openbare diensten!

  • Eens te meer mist de regering Michel haar doel door alweer het geld uit­sluitend uit de zakken van de werknemers te kloppen, in plaats van het te gaan halen waar het zit…
  • De personeelsleden van de overheidsdiensten hebben geen oren naar een nieuwe hervorming van hun administratief en geldelijk statuut:

> de overgang naar hogere niveaus, de evaluaties en de stages wor­den afgeremd, en zelfs stopgezet…;

> de herziening van de tuchtstraffen kan tot groot financieel verlies leiden, zelfs tot een inhouding van 20% op de wedde gedurende 36 maanden…;

> de flexibiliteit van de personeelsleden kan tot een verandering van werkplaats (administratieve standplaats) leiden, zonder dat een mutatie werd aangevraagd…;

> de mutaties zullen op subjectieve basis worden doorgevoerd…

  • Wijziging van de pensioenregels!
  • Einde van de ziektequota!
  • Beknotting van het aantal brugdagen!
  • Inkrimpen van de personeelsbestanden!
  • Verhoging van de werktijden!
  • Enz., de lijst is te lang om op te noemen.

Onze kameraden van de sector AMiO staan er niet alleen voor. Laten we hen steunen, ons bij hun piketten voegen en de strijd samen met hen aangaan!

AFSPRAAK OP DINSDAG 26 APRIL 2016.

No Comments Yet

Comments are closed