Motie in solidariteit met Jordan

12549001_1095530130471821_7261930252028006863_n

 

 

ACOD LRB Brussel ondersteunt de volgende motie :

In België en overal: tegen de repressie van de sociale bewegingen!
Jordan moet geen dwangsom van 1700 € betalen voor zijn deelname aan een stakingspost!

Wij, vakbondsleden, werkers, werklozen, jongeren, gepensioneerden…. willen onze steun betuigen aan alle vakbondsleden bedreigd door een streng repressief en antidemocratisch beleid, zowel in België als elders.

In deze context , betuigen we absolute solidariteit aan onze kameraad spoorman ‘Jordan Croeisaerdt’, treinbegeleider en ondervoorzitter CGSP Cheminots van het Brussels gewest.

Tijdens de laatste spoorstakingen in januari, kreeg Jordan een dwangsom opgelegd van liefst 1700 € voor zijn deelname aan een stakingspost. De manier waarop dit gebeurd is en de valse beschuldigingen geuit tegen hem in de media zijn schandalig: er werd hem door de gerechtsdeurwaarder geen document overhandigd aan de stakingspost. De te betalen dwangsom werd hem thuis per post bezorgd (de directie heeft waarschijnlijk zijn gegevens aan de deurwaarders doorgegeven).

We spreken hier over een regelrechte “provocatie” en een “poging tot intimidatie”, met als doel de sociale bewegingen te onderdrukken, terwijl de opgelegde bezuinigingen heviger wordt. We zijn bezorgd, en klagen deze algemene criminalisering aan.

Dit doet ons denken aan gelijkaardige gevallen.

In Frankijk: vakbondsleden (werknemers bij Goodyear) werden veroordeeld tot een effectieve gevangenisstraf omdat zij hadden deelgenomen aan vakbondsacties ter verdediging van hun rechten en hun job en die van hun collega’s…of nog het onrechtmatig ontslag van werkers bij Air France.

In Spanje: de gerechtelijke vervolging van 300 werknemers en het gebruik van flash-balls tegen mijnwerkers tijdens stakingen.

Hier in België, het geweld waarmee de arbeiders van Arcelor Mittal te maken hadden was maar een begin van een veelvuldig geweld tegen het sociaal protest en van het systematisch gebruik van deurwaarders bij stakingen. Dit alles schept een klimaat van angst en verhoogde spanning.

Het heeft veel te lang geduurd! Een aanval op één van ons, is een aanval op iedereen!

Het spreekt voor zich dat deze reactionaire regering ons een sociale oorlog heeft verklaard, door onze sociale verworvenheden, openbare diensten, arbeidsomstandigheden en lonen frontaal aan te vallen. Gezien de toenemende woede van de bevolking, worden ook onze syndicale rechten en fundamentele vrijheden aangevallen. Dit beleid staat in contrast met de straffeloosheid die belastingfraudeurs, schurk bazen en sommige gewetenloze multinationals genieten.

Hiertegen moeten we ons verenigen en gezamenlijk reageren. Wij verbinden ons ertoe deel te nemen aan elk initiatief dat in deze richting gaat.

Wij zeggen:

 • STOP aan elke vorm van repressie van sociale bewegingen
 • STOP de misbruik van de media die systematisch de vakbondsbewegingen criminaliseert
 • STOP de sluipende privatisering van onze openbare diensten
 • STOP aan het vernietigen van onze sociale verworvenheden!

Wij verdedigen en zijn:

 • VOOR een volledige steun aan Jordan Croeisaerdt. Elke vervolging tegen hem moet onmiddellijk stoppen
 • VOOR een sterk, gratis en openbaar spoorwegbedrijf, nodig in de context van de te voeren energietransitie
 • VOOR een massale investering in alle openbare diensten
 • VOOR een brede, consequente mobilisatie om onze rechten en verworvenheden te verdedigen!

Wij stellen de volgende initiatieven voor:

 • Een persconferentie: om de valse beschuldigingen van de media te ontzenuwen
 • Een openbare meeting in gemeenschappelijk front: om ons te verenigen en te mobiliseren tegen deze aanvallen
 • Algemene vergaderingen in elke sector: om een duidelijke standpunt in te nemen en een tegenaanval voor te bereiden
 • Acties en een massale mobilisatie: om Jordan te verdedigen evenals het recht op collectieve actie

Aarzel niet om ondersteuning van Jordaan door het ondertekenen van de petitie!

Download de motie voor de distributie aan uw collega’s.

No Comments Yet

Comments are closed