Motie aangenomen door het Gewestelijk Comité op 18.12.2015

 

MOTIE

Op 16 december organiseerde de ACOD een Uitgebreid Federaal Comité. Na verschillende interventies, zowel van onze ABVV- en ACOD-instanties als van experten (op vlak van pensioenen en op juridisch vlak), werd het Comité afgesloten zonder de mogelijkheid te geven aan de zaal om iets te zeggen.

Tussen de vele aanwezige militanten wilden de kameraden van de LRB het woord nemen en enkele vragen stellen omtrent wat ze te horen kregen. Muriel DI MARTINELLI, Voorzitster van de sector, vroeg om tussen te komen, wat haar geweigerd werd.

In naam van de vrije meningsuiting die binnen onze vakorganisatie zou moeten heersen en gedragen wordt door onze sector betraden wij het podium. De microfoon werd afgesloten en de aanwezige ACOD-instanties weigerden het woord te geven aan een sector die om en bij 14000 leden vertegenwoordigt.

De ACOD LRB – verenigd in een Gewestelijk Comité – stelt bijgevolg deze motie voor via dewelke hij vraagt dat het statuut gerespecteerd wordt, met name het principe dat er naar de basis (de vertegenwoordigers van de werkers en de aangesloten werkers) geluisterd wordt en dat men respect opbrengt voor het spreekrecht.

Met syndicale groeten.

(elektronische versie)

No Comments Yet

Comments are closed