Gelijk loon voor vrouwen en mannen – actie bij Net Brussel

Gelijk loon voor vrouwen en mannen – actie bij Net Brussel

Afspraak op vrijdag 13 maart om 8 uur – Paleizenstraat 314 – 1030 Brussel

In het kader van ‘equal pay day’ – gelijk loon voor vrouwen en mannen! – die het ABVV organiseert, voert sector LRB van ACOD-Brussel actie bij Net Brussel om aan te klagen dat daar geen vrouwen als vuilnisophaalster of straatveegster worden aangeworven.

Dit principe vormt een van de vormen van discriminatie die vrouwen treft. Ter rechtvaardiging kan men niet aanvoeren dat het om lastig werk gaat, want er zijn bij Net Brussel zeer diverse functies en aangepast werk waar een onderscheid op grond van gender geen steek houdt. Vrouwen kunnen bijvoorbeeld net zo goed als mannen een vrachtwagen besturen of zakken oppakken waarvan het gewicht beperkt is.

Bij deze actie zal sector LRB er ook op wijzen dat de schoonmaaksters bij de Stad Brussel  niet vastbenoemd worden, wat vooral een weerslag heeft op hun loopbaan en hun pensioen.

Dit is wat wij in de schijnwerpers zullen stellen tijdens onze actie morgen.

No Comments Yet

Comments are closed