ST-LAMBRECHTS-WOLUWE: Het OCMW ontslaat 8 collega’s omwille van economische redenen

Het OCMW ontslaat 8 collega’s omwille van economische redenen

Op 12 februari werden 8 werklieden van het OCMW, één voor één, opgeroepen in het bureau van OCMW-voorzitster Fabienne Henry, waar ze mondeling te horen kregen dat ze omwille van economische redenen ontslagen werden. Van zodra wij dit vernamen ondernamen wij actie door een werkonderbreking en een samenkomst bij de ingang van het OCMW, waarna wij een dringende vergadering met de politieke verantwoordelijken eisten. Mevr. Henry ontving ons en liet zich ontvallen dat het hier om een ‘menselijke manier’ gaat om ontslagen aan te kondigen, ontslagen die voor ons volledig illegaal en onmenselijk zijn. De dag nadien werden wij met onze vakbondsverantwoordelijken ontvangen bij burgemeester Olivier Maingain. Dankzij de interventie van Rudy Janssens kregen wij twee uur later de schriftelijke bevestiging dat niemand ontslagen zou worden voordat het officiële overleg plaatsgevonden heeft, een grote (maar weliswaar tijdelijke) opluchting voor onze 8 collega’s.

Ter informatie: het College van St-Lambrechts-Woluwe sloot het vorige begrotingsjaar af met een bonus van 850.000 euro. Duidelijk een politieke overheid die geen angst heeft om de grote winstprincipes van de privéondernemingen over te nemen en actuele slogans op demagogische wijze te recupereren. Zo hangt aan de ingang van het gemeentehuis een affiche ‘Ik ben Charlie’, die net het tegenovergestelde vertegenwoordigd van wat het bestuur nu gedaan heeft. Wij zeggen neen aan dit absolute gebrek aan enige vorm van respect voor de mensen en het principe van het overleg met de vakorganisaties.

Ik zou hierbij ook Patricia Deroubaix, die als sociaal assistente op het OCMW werkt, willen feliciteren met haar initiatief. Samen met 14 andere collega’s sociaal assistenten weigerden zij tijdens de raad voor maatschappelijke actie van maandag 16 februari de dossiers voor te stellen zoals zij gewoonlijk doen, om te protesteren tegen de geplande ontslagen.

Een moedige en menselijke actie. Proficiat aan allen!

Stéphane Goblet, Voorzitter

Maingain

Vertaling: St-Lambrechts-Woluwe gaat er prat op 850.000 euro bonus te boeken, maar ontslaagt personeel omwille van economische redenen. Dhr. Maingain: “Het is mijn fout niet, ik heb geen geld meer! De stoute federale ministers geven mij niets meer!”

No Comments Yet

Comments are closed