Oproep Alliantie 19-20/12

De banken hebben miljarden euro’s verspild door onverantwoorde risico’s te nemen in het belang van enkelingen. Door hun kassa’s te spekken, sleepten de staten ons mee in een diepe crisis.
Bijgevolg willen onze parlementen het Bezuinigingsverdrag goedkeuren dat ons een permanent bezuinigingsbeleid zal opleggen.
Enerzijds weten wij dat de EU onderhandelingen heeft aangevat voor een commercieel akkoord tussen de Verenigde Staten en Europa, het VHA (vrijhandelsakkoord).

 

In deze opening van de markten zal Europa steeds de verliezende partij zijn. Slechts 1% van de maatschappij heeft baat bij dit onzinnig ultraliberaal beleid dat de rijken alsmaar rijker zal blijven maken, en de armen alsmaar armer.

De burgers wensen enkel maar dat hun financiële bijdrage aan de staat toelaat om hem te laten functioneren op een solidaire, doorzichtige en eerlijke wijze zodat elke sector en burger ervan kan genieten.
Naar aanleiding van een oproep van de vereniging EMB (FMB en MIG) werd er op 24 juni 2013 in Brussel een vergadering gehouden met het oog op het vormen van een alliantie. Zo hebben boeren, vakbondsleden van het ABVV en het ACV,
vertegenwoordigers van het verenigingsleven en burgers besloten om de Alliantie 19-20/12 op te richten, datum waarop ze rekenschap zullen vragen aan de overheden die verantwoordelijk zijn voor deze sociale ramp.

Wij, burgers, boeren, ondernemers, bedienden, verenigingen, arbeiders, consumenten, werklozen, professoren, ambtenaren zullen, samen, tijdens de Europese top van 19-20/12/2013 mobiliseren.
Ondergetekenden nodigen iedereen uit voor deze mobilisatie. De vorm en inhoud zullen besloten worden door de vertegenwoordigers van de aanwezige verenigingen tijdens een vergadering op 9 september om 17u in de lokalen van de ACOD, Congresstraat 17-19 te 1000 Brussel.

Hieronder kan u de oproep downloaden (klikken op het bestand) om te verspreiden en te ondertekenen! Samen sterk!

Appel aliance

No Comments Yet

Comments are closed