Vrouwencommissie

Wie zijn we ?

De Vrouwencommissie ACOD LRB Brussel is een thematische commissie, waarin uitsluitend vrouwen zetelen, en die zich buigt over allerlei vrouwenthema’s, zowel met betrekking tot hun beroepsleven en hun activiteiten in de vakorganisatie als tot de samenleving in het algemeen. In deze commissie , die openstaat voor alle afdelingen van ACOD LRB Bru, wordt van gedachten gewisseld en informatie gedeeld.

Momenteel telt de vergadering een veertigtal leden , die een keer per maand bijeenkomen. Onderwerpen zoals de werkorganisatie, het moederschapsverlof, de pensioenen, pesterijen, de impact van de regeringsmaatregelen op de vrouwen komen aan bod. Het lijkt de vrouwencommissie nuttig dat de vrouwen beseffen vanwaar ze komen. En dus wordt voor elke vergadering een vrouw uitgenodigd, die haar sporen heeft verdiend in de strijd voor gelijkheid. De vrouwencommissie tekent ook vaak aanwezig op allerlei evenementen zoals de studiedagen over het uit het strafrecht halen van abortus , Woman Race, de wereldvrouwenmars, de mars # ResistTrump, de actie m.b.t. de verlaging van de inkomensgarantie-uitkering (IGU), de betoging die de vrouwen in juni 2015 hebben georganiseerd – “vrouwen in de vuurlinie”… Aangezien de politieke hervormingen van de vorige en de huidige regering een heel grote impact hebben op de vrouwen ( hogere pensioenleeftijd, flexibeler moeten werken, de nieuwe manier om de pensioenen te berekenen, de afschaffing van de IGU, de aanvallen tegen de gezondheidszorg,…) blijft de rol van de vrouwencommissie van essentieel belang. Weet ook dat op 8 maart 2017 het officiële startschot wordt gegeven van de petitie over kanker bij vrouwen, die eveneens in dit nummer is gepubliceerd.

De opeenvolgende regeringen hebben het aantal terugbetalingen voor het opsporen van baarmoederhalskanker beperkt van 1 per jaar tot 1 om de drie jaar en voor de mammografie van 1 keer per jaar tot 1 keer om de twee jaar, vanaf de leeftijd van 50 jaar. Bovendien staat België in de top 5 van de Europese landen met het hoogste aantal overlijdens door borstkanker. Volgens de commissie dienen dringend maatregelen te worden getroffen. Hoe later een kanker wordt opgespoord, hoe meer dit kost aan de samenleving, maar… hoe meer dit opbrengt voor de farmaceutische bedrijven!!!

De vrouwen wacht nog een lange strijd en hoge waakzaamheid blijft geboden.

Samenstelling van de commissie :

Co-voorzitster franstalig :

MASURE Betty

Co-voorzitster Nederlandstalig :

STEPPE Nathalie

Secretaris :

HAMID Habiba

Co-Secretaris :

EL MALKI Latifa

NOTRE PAGE FACEBOOK

No Comments Yet

Comments are closed