8 Maart 2022 : de internationale vrouwenstaking, ook in België!

8 maart is de internationale dag van de strijd voor de rechten van de vrouw.

Voor het 4e opeenvolgende jaar wordt ook in België een internationale vrouwenstaking uitgeroepen. Daarom hebben de ACOD-LRB-BRU en de SETCA-BBTK, net als het ABVV, stakingsaanzeggingen uitgevaardigd.

Dit jaar richten de ACOD-LRB-BRU en de SETCA-BBTK hun aandacht op de sector van de vroege kinderjaren, die een hoog percentage vrouwen telt.
Deze sector heeft, samen met en ter ondersteuning van andere eerstelijns sociale diensten, aangetoond hoe essentieel hun werk is in tijden van crisis, zoals deze pandemie.

Toch worden werknemers in de sector van de vroege kinderjaren slecht beoordeeld en slecht betaald. Als vrouwen en moeders worden zij dubbel gediscrimineerd. Toch zijn zij van essentieel belang om alle vrouwen in staat te stellen te werken en zich te emanciperen.

Het is vandaag belangrijk om meer openbare kinderopvangplaatsen en betere arbeidsomstandigheden in de sector van de jonge kinderen te eisen.

De ACOD-LRB-BRU en de SETCA-BBTK eisen daarom :

  • Om de ploegen te versterken

  • Een beter evenwicht tussen werk en privéleven

  • Betere financiering voor de sector

  • Hogere omkaderingsnormen voor de kinderen

Deze kwestie is niet beperkt tot werknemers in de kinderopvang maar gaat ons allemaal aan. Voor en na het werk wacht ons thuis nog een dag van onbetaald werk, zorgen voor de kinderen, het huishouden, de boodschappen, de maaltijden, de familieleden. Stop!

Aan ons om dit alles te veranderen! Een collectieve arbeidstijdvermindering zonder loonderving en compenserende aanwerving is meer dan ooit noodzakelijk.

Afspraken voor deze dag op 8 maart:

Vanaf 7U00 nodigen wij u uit om lokale picket-lines te organiseren op uw werkplekken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw vakbondsdelegatie.

10U00: workshop borden en spandoeken – hoofdkantoor ACOD-LRB-BRU (E. Jacqmainlaan 20).

11U00: ABVV-samenkomst en toespraken – Brussel Centraal Station.
17U30: Vertrek van de Wereldmars van Vrouwen – Brussel Centraal Station

No Comments Yet

Comments are closed