Sint-Lambrechts-Woluwe : nee aan de wijzigingen van het arbeidsreglement

IN GEMEENSCHAPPELIJK FRONT EN MET JULLIE MANDAAT STELLEN WIJ DE GEPLANDE WIJZIGINGEN VAN HET ARBEIDSREGLEMENT AAN DE KAAK

  • BELANGRIJKE OPMERKING: DE OVERHEID WIL NIET DAT WE SAMEN VERGADEREN

NEEN, een algemene personeelsvergadering is niet enkel voorbehouden voor vakbondsleden.

De overheid moet dit rechtzetten!

  • ZOMERUUR: VERMINDERING VAN 7u30 OP HET COMPENSATIEBLAD ALS WE VERLOF WILLEN NEMEN OP EEN WERKDAG VAN 6u00

NEEN, wij hebben recht op elk gewerkt uur of recuperatieverlof dat bijgevolg niet verminderd mag worden.

 

  • IN HET ARBEIDERSKADER WORDEN DE WERKUREN VAN 18u00 TOT 22u00 NIET MEER GECOMPENSEERD DOOR 1u30 PER OVERUUR

NEEN, wij aanvaarden deze nieuwe vermindering van de waarde van onze arbeid niet.

 

  • CONTROLE VAN ONZE AFWEZIGHEDEN: VANAF DE 4e WERKHERVATTING NA ZIEKTE BINNEN HET JAAR ZULLEN WIJ (ALLEN?) OPGEROEPEN WORDEN BIJ DE DIENST HR OM UITLEG TE KOMEN GEVEN OVER DE REDEN VAN DEZE HERHAALDE AFWEZIGHEDEN

NEEN, dit is niet de taak van de dienst HR. Laten we vertrouwen in het werk van de arbeidsgeneeskundige dienst. Het medisch beroepsgeheim dient ten allen tijde gevrijwaard te blijven.

  • WE KRIJGEN EEN DAG VERLOF ‘CADEAU’ ALS WE BINNEN HET JAAR GEEN ENKELE DAG ZIEK GEWEEST ZIJN OF VERLOF GENOMEN HEBBEN WEGENS OVERMACHT

NEEN, ziek zijn is geen persoonlijke keuze. Dit voorstel is voor sommigen volstrekt onrechtvaardig.

Motiveren is positief, maar dit is mogelijk met behulp van andere en meer rechtvaardige maatregelen.

  • AANWERVING VAN SEIZOENARBEIDERS

NEEN aan de ondertewerkstelling van seizoenarbeiders onder contract van bepaalde duur van maximaal 7 maanden. Geen zomeruur, verplicht om 45 uur per week te werken en op zaterdag indien nodig. Flexibele en onderbetaalde jobs die, op termijn, onze vaste jobs riskeren te vervangen.

  • TELEWERK

NEEN aan telewerk zonder nauwgezet respect van de welzijnswetgeving en een forfaitaire toelage voor de telewerkers.

OP 3 AUGUSTUS VOND ER EEN EERSTE VERGADERING PLAATS MET DE HR-VERANTWOORDELIJKEN TIJDENS DEWELKE ONZE OPMERKINGEN GEHOORD WERDEN. WIJ HOPEN DEZE EVOLUTIE TE CONCRETISEREN IN EEN EFFICIENT OVERLEG DAT REKENING ZAL HOUDEN MET ONZE OPMERKINGEN.

WIJ HOUDEN ONZE OGEN OPEN!!!

No Comments Yet

Comments are closed