Motie van steun van de ACOD-LRB-BRU aan de stakers van de metro van São Paulo

Motie van steun van de ACOD-LRB-BRU aan de stakers van de metro van São Paulo.
(Algemene Vergadering van Technische Bureaus van 20.06.2014) 

De werklieden van de metro van São Paulo zijn sinds 5 juni in staking om een verbetering van hun arbeidsomstandigheden te eisen. Ze klagen onder meer het tekort aan investeringen in de metro aan, loonverlies tot 35% en de niet-uitbetaling van premies. Ondanks verschillende voorstellen van hun vakbond weigert de metro-onderneming over te gaan tot onderhandelingen. Integendeel, de staking werd door het gerecht zelfs als illegaal bestempeld. Bovendien werd de militaire politie ingezet om de stakingspiketten aan te vallen en er werden dwangsommen van 160.000 EUR per dag opgelegd aan de vakbond. Alsof dit niet erg genoeg is, werden nog eens 42 werklieden voor ‘legitieme redenen’ ontslagen omdat ze deelnamen aan de staking. Ten aanzien van deze situatie betuigen wij, werkers en werksters van de Belgische openbare sector, onze volledige steun met de strijd van deze werklieden en vragen wij, op basis van de eisen van de personeelsleden van de metro, dat de gouverneur Geraldo Alckmin onmiddellijk overgaat tot onderhandelingen. Wij vragen eveneens dat de ontslagen werklieden opnieuw aangeworven worden en dat het stakingsrecht overal ter wereld gerespecteerd wordt.

Leve de strijd van de werkers en werksters van de openbare diensten, waar dan ook! 

No Comments Yet

Comments are closed